Liečba duše je postupná – je to proces. Zlepšenie duševného stavu je individuálne a závisí od množstva faktorov (napr. závažnosť a trvanie psychickej ťažkosti, vonkajšie okolnosti a zmeny v živote klienta, motivácia klienta). Niektorým klientom sa stav zlepší rýchlejšie, iným pomalšie. U mnohých klientov je normálne, že sa im stav najskôr zhorší a až následne zlepší, čo signalizuje, že sú na ceste smerom k dlhodobému zlepšeniu [1]. Hoci pre liečbu niektorých ťažkostí postačujú týždne, pre iné sú potrebné mesiace alebo roky.

Medzinárodné štúdie ukazujú, že v priemere sa duševný stav zlepší u 50% klientov už po 8 psychoterapeutických stretnutiach, pričom po približne 26 stretnutiach sa zlepší u 75% klientov a po približne 40 až 50 stretnutiach sa zlepší u 85% klientov  [2, 3]. Výskum taktiež ukazuje, že čím je psychoterapia pravidelnejšia a dlhodobejšia, tým lepšie a trvácnejšie sú jej výsledky [4].

 

Zdroje a literatúra:

  1. Castonguay, L.G., A common factors approach to psychotherapy training. Journal of Psychotherapy Integration, 2000. 10(3): p. 263.
  2. Howard, K.I., et al., The dose–effect relationship in psychotherapy. American psychologist, 1986. 41(2): p. 159.
  3. Kadera, S.W., M.J. Lambert, and A.A. Andrews, How much therapy is really enough?: A session-by-session analysis of the psychotherapy dose-effect relationship. The Journal of psychotherapy practice and research, 1996. 5(2): p. 132.
  4. Parry, G., Evidence-based psychotherapy: An overview, in Evidence Based Counselling and Psychological Therapies. 2013, Routledge. p. 75-94.