ODBORNÁ POMOC A PORADENSTVO PRI RIEŠENÍ A ZVLÁDANÍ NASLEDOVNÝCH ŤAŽKOSTÍ A PROBLÉMOV:

 • depresie a iné nepríjemné nálady a stavy,
 • problémy v medziľudských vzťahoch (partnerské, rodinné, priateľské, kolegiálne),
 • pocity menejcennosti a znížené sebavedomie,
 • strachy, fóbie alebo úzkostné stavy,
 • ťažkosti vyvolané nadmerným stresom,
 • znížená výkonnosť  a nedostatok energie (práca, vzdelanie, sexualita),
 • zvýšená podráždenosť, agresivita,
 • ťaživé životné situácie (strata partnera, úmrtie blízkej osoby, choroba, strata domova, zamestnania, domáce násilie),
 • stavy smútku,
 • telesné ťažkosti bez telesnej príčiny (bolesti, poruchy spánku a iné psychosomatické ťažkosti),
 • iné psychické problémy a ťažkosti.

PORADENSKÁ ČINNOSŤ:

 • psychoanalytický koučing
 • psychoanalytické poradenstvo pre organizácie

PREDNÁŠKOVÁ ČINNOSŤ:

 • psychoterapeutická problematika (podľa dohody a potrieb klienta)
 • význam bezpečia v psychoterapii
 • Sigmund Freud: milovaný a nenávidený (prednáška o živote, prínosoch a zlyhaniach)

ČOMU SA NEVENUJEM?

 • poruchy príjmu potravy (napr. bulímia, anorexia, kompulzívne alebo záchvatové prejedanie)
 • látkové závislosti (napr. drogy, alkohol, fajčenie, emocionálne jedenie)
 • nelátkové závislosti (napr. závislosť od internetu, mobilu, soc. sietí, telefonovania, el. pošty, hazardu, nakupovania)
 • vývinové poruchy (napr. autizmus, aspergerov syndróm)
 • organické poruchy (napr. demencie)

Poznámka: Vyššie uvedené služby a činnosti poskytujem v Rakúsku podľa rakúskych štátnych predpisov ako aj na Slovensku v rozsahu povolenom slovenskými právnymi predpismi. Psychoterapeutickú činnosť vykonávam na základe licencie vydanej Sigmund Freud Universität spolu s rakúskym inštitútom pre psychoterapiu Psychoanalytisches Seminar Innsbruck (PSI). Moje meno a psychoterapeutické pôsobenie nájdete v zozname psychoterapeutov, ktorý vedie rakúsky spolkový zväz pre psychoterapiu (Österreichischer Bundesverband für Psychotherapie). Na výkon psychoterapeutických činností som poistený v zmysle rakúskych štátnych predpisov (slovenské predpisy nevyžadujú, aby bol výkon povolania psychoterapeutov poistený).