PSYCHOANALÝZA, INDIVIDUÁLNA TERAPIA                             

Prvé stretnutie: Cena za prvé stretnutie je 140 Eur/90 minút.

Cena: Cena za každé ďalšie stretnutie je 70 Eur/45 minút alebo 140 Eur/90 minút.

Väčšina klientov platí po skončení sedenia v hotovosti, ale je možné platiť aj prevodom na účet.

Priestory rezervujem výhradne pre účely stretnutia s Vami. Dohodnuté stretnutie je možné bezplatne zrušiť najneskôr 24 hodín vopred. Pri neskoršom zrušení je treba termín zaplatiť. Ďakujem za pochopenie.

PREDNÁŠKOVÁ  ČINNOSŤ:

70 Eur/45 minút

PÁROVÁ TERAPIA: 

90 Eur/45 minút (cena je za dve osoby)

150 Eur/90 minút (cena je za dve osoby)

SKUPINOVÁ TERAPIA:

40 Eur/45 minút (cena za jednu osobu)

AUTOGÉNNY TRÉNING:

Osem stretnutí (70 Eur/ 45 minút)

PSYCHOANALYTICKÝ KOUČING:

70 Eur/45 minút

PSYCHOANALYTICKÉ PORADENSTVO PRE ORGANIZÁCIE:

70 Eur/hod