ČO JE TO PSYCHOANALÝZA?

Psychoanalýzu objavil Sigmund Freud, aby preskúmal ľudskú psychiku a zákonitosti nevedomého života ľudí, pričom neskorší výskumníci ju upravili a zdokonalili. Jej funkčnosť potvrdili neurobiologické a empirické štúdie a vyvinula sa z nej moderná vedecká disciplína.

Poznatky získavané z psychoanalýzy sa používajú nielen pri psychoterapii duševných ťažkostí, ale aj pre hlbšie sebapoznanie, zlepšenie komunikácie vo vzťahoch, skupinách a organizáciách, v literárnych vedách ako aj kultúrno-vedeckých oblastiach, v sociológii a etnológii [1, 2].

ČO JE TO PSYCHOANALYTICKÁ PSYCHOTERAPIA (PP)?

PP lieči duševné ťažkosti a poruchy pomocou nástrojov a poznatkov psychoanalýzy. Je mimoriadne účinnou liečbou pre širokú škálu psychických ťažkostí, pretože identifikuje a prekonáva nielen symptómy, ale aj ich príčiny [3-6].  Jej pozitívne účinky v klientoch „žijú“ aj po skončení terapie a pomáhajú im viesť slobodnejší, spokojnejší a zmysluplnejší život [7]. PP je najlepšou voľbou nielen vtedy, keď chcete zmierniť svoje ťažkosti, ale aj vtedy, ak sa chcete zmeniť alebo rásť alebo sa usilujete o lepšie poznanie seba samého [8].

Existujú rôzne metódy a formy PP: klasická psychoanalýza v ľahu (3 až 5 hodín týždenne), dlhodobá alebo krátkodobá psychoterapia (1 až 2 krát týždenne), párová terapia, skupinová terapia alebo krízová intervencia (krátkodobá pomoc pri náhlych a náročných situáciách) [9, 10]. Či a ktorá metóda je pre niekoho vhodná, zistíme po vstupnom rozhovore.

ČO JE TO PSYCHOANALYTICKÝ KOUČING (PK)?

PK sú pravidelné stretnutia venované konkrétnemu problému alebo téme. Vypracovávajú sa riešenia a nevedomé bloky kreativity a produktivity sa spracovávajú a prekonávajú pomocou psychoanalytických prostriedkov. Psychoanalytický koučing je vhodný aj pre manažérov a lídrov organizácií, ktorí chcú získať nové vhľady alebo vytvoriť nové stratégie za účelom uspokojenia individuálnych potrieb alebo zvládnutia špecifických situácií [11].

ČO JE TO PSYCHOANALYTICKÉ PORADENSTVO PRE ORGANIZÁCIE (PP)?

Aj skupiny, tímy a organizácie môžu byť pri plnení svojich úloh zablokované problémami. Cieľom PP je spoznať a prekonať tieto skryté bloky a pomôcť organizáciám, aby svoje zdroje optimálne využili na plnenie svojich úloh. Organizácie môžu získať hlbšie vhľady a poznanie o dynamike svojho fungovania a objaviť svoje vlastné zdroje na prekonanie kríz alebo ťažkých situácií [12, 13].

Milovanie a sexualita

Zveľadenie schopnosti milovať a uvoľnenie vlastnej sexuality sú centrálnymi cieľmi psychoanalýzy, pretože predpokladom pre uspokojujúci sexuálny a láskyplný život je schopnosť milovať duševne aj telesne. PP pomáha spoznávať nevedomé konflikty a rozvíjať schopnosť prežívať lásku a sexualitu a byť v láskyplnom a sexuálne uspokojivom vzťahu s partnerom.

Chuť do života

Chuť do života je základným predpokladom pre duševné zdravie. PP pomáha opätovne oslobodiť zahatený a odizolovaný prístup k vlastnému nevedomiu. V tomto dôsledku sa naše vnútorné bohatstvo opäť sprístupní a dá sa využiť ako zdroj pre zmeny, spontaneitu, kreativitu a produktivitu.

Láska, práca, fyzická aktivita a užívanie

Výskumy ukazujú, že ten, kto dokáže milovať, pracovať, užívať si a vykonávať fyzickú aktivitu prechádza životom dlhodobo ako zdravý človek [7, 14-22]. Z tohto dôvodu sa v psychoanalýze a v PP pracuje najmä na prekonávaní nevedomých a vedomých blokov a inhibícií týchto schopností. 

Zdroje a literatúra:

 1. Marmor, J., Modern psychoanalysis: New directions and perspectives. 2018: Routledge.
 2. Allen, A., “Psychoanalysis and Ethnology” Revisited: Foucault’s Historicization of History. The Southern Journal of Philosophy, 2017. 55(S1): p. 31-46.
 3. Sandell, R., et al., Varieties of long-term outcome among patients in psychoanalysis and long-term psychotherapy: A review of findings in the Stockholm Outcome of Psychoanalysis and Psychotherapy Project (STOPPP). The International journal of psycho-analysis, 2000. 81(5): p. 921.
 4. Leichsenring, F. and S. Rabung, Effectiveness of long-term psychodynamic psychotherapy: A meta-analysis. Jama, 2008. 300(13): p. 1551-1565.
 5. Fonagy, P., et al., Pragmatic randomized controlled trial of long‐term psychoanalytic psychotherapy for treatment‐resistant depression: the Tavistock Adult Depression Study (TADS). World Psychiatry, 2015. 14(3): p. 312-321.
 6. Shepherd, C. and N. Beail, A systematic review of the effectiveness of psychoanalysis, psychoanalytic and psychodynamic psychotherapy with adults with intellectual and developmental disabilities: progress and challenges. Psychoanalytic Psychotherapy, 2017. 31(1): p. 94-117.
 7. Shedler, J., The efficacy of psychodynamic psychotherapy. Am Psychol, 2010. 65(2): p. 98-109.
 8. McWilliams, N., Psychoanalytic diagnosis: Understanding personality structure in the clinical process. 2011: Guilford Press.
 9. McWilliams, N., Psychoanalytic psychotherapy: A practitioner’s guide. 2004: Guilford Press.
 10. Greenson, R.R., The technique and practice of psychoanalysis: A memorial volume to Ralph R. Greenson. 2016: Karnac Books.
 11. Brunner, R., Psychoanalysis and coaching. Journal of Managerial Psychology, 1998. 13(7): p. 515-517.
 12. Arnaud, G., The contribution of psychoanalysis to organization studies and management: An overview. Organization Studies, 2012. 33(9): p. 1121-1135.
 13. De Board, R., The psychoanalysis of organizations: A psychoanalytic approach to behaviour in groups and organizations. 2014: Routledge.
 14. Wu, C., et al., Association of retirement age with mortality: a population-based longitudinal study among older adults in the USA. J Epidemiol Community Health, 2016. 70(9): p. 917-923.
 15. Seligman, M.E., T. Rashid, and A.C. Parks, Positive psychotherapy. American psychologist, 2006. 61(8): p. 774.
 16. Martin, R.A., Humor, laughter, and physical health: methodological issues and research findings. Psychological bulletin, 2001. 127(4): p. 504.
 17. Vogel, T., et al., Health benefits of physical activity in older patients: a review. International journal of clinical practice, 2009. 63(2): p. 303-320.
 18. Seppälä, E., The Happiness Track: How to apply the science of happiness to accelerate your success. 2016: Hachette UK.
 19. Umberson, D. and J. Karas Montez, Social relationships and health: A flashpoint for health policy. Journal of health and social behavior, 2010. 51(1_suppl): p. S54-S66.
 20. Fine, R., Love and work: The value system of psychoanalysis. 1990: Continuum.
 21. Penedo, F.J. and J.R. Dahn, Exercise and well-being: a review of mental and physical health benefits associated with physical activity. Current opinion in psychiatry, 2005. 18(2): p. 189-193.
 22. Nyström, M.B., et al., Treating major depression with physical activity: a systematic overview with recommendations. Cognitive behaviour therapy, 2015. 44(4): p. 341-352.