• Prvé stretnutie

    Prvé stretnutie si dohodneme telefonicky alebo e-mailom. V závislosti od situácie trvá 45 až 90 minút a na jeho konci si dohodneme predbežný plán.

  • Frekvencia stretnutí

    Pre stanovenie frekvencie stretnutí je obvykle potrebné absolvovať približne 3 stretnutia. Dĺžka jedného stretnutia je 45 minút.

  • Ciele a dĺžka terapie

    Dĺžka a ciele psychoterapie sa odvíjajú najmä od závažnosti a trvania psychickej ťažkosti klienta a môžu sa meniť priebežne podľa vývoja a progresu liečby.